Το νέο JEOL JEM F200 είναι έτοιμο για παρατηρήσεις!

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι το νέο μας ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης-σάρωσης/διέλευσης υψηλής ανάλυσης  (TEM / STEM) JEOL JEM F200, είναι έτοιμο για παρατηρήσεις! Αυτό το υπερσύγχρονο μικροσκόπιο θα διευρύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που έχει να προσφέρει το Εργαστήριο μας στις τρέχουσες και μελλοντικές συνεργασίες μας.

Υλοποιήθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- “Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας” (άξονας ΑΞ01)