Πόροι

Ερευνητικοί Πόροι

 • IKYDA 2020, IKY, Πρόγραμμα Προώθησης των Ανταλλαγών και της Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας: “Διαμόρφωση της Παραμόρφωσης σε Νανοσύρματα III-V Ημιαγωγών (TUNE)” (2020-2021)
 • “FEG TEM/STEM” του άξονα: ΑΞ01 – Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας – της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: “Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης-σάρωσης/διέλευσης με πηγή ηλεκτρόνιων εκπομπής πεδίου” (2018-2020)
 • “ΕΙΝΣΤΕΙΝ” της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”: “Πειραματικές και θεωρητικές μελέτες φυσικών ιδιοτήτων κβαντικών νανοηλεκτρονικών συστημάτων χαμηλών διαστάσεων” (2018-2020)
 • “INNOVATION-EL” στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Υποδομής Έρευνας και Καινοτομίας», χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (2018-2020)
 • IKYDA 2018 (Programme for the promotion of the exchange and scientific cooperation between Greece and Germany): “Υπερδομές υπέρλεπτων κβαντικών φρεάτων InGaN/GaN για προηγμένες εφαρμογές οπτοηλεκτρονικής και τοπολογικών μονωτών (ULTIMAT)” (2018-19)
 • Έργο HARMONIA UMO-2016/22/M/ST5/00298 (Polish National Science Centre) – UNIPRESS: “Stacking faults in wurtzite structure as a source of threading dislocations in nitride epitaxial heterostructures”. ΕΥ: J.Smalc-Koziorowska (2017-2020)
 • IKY, υποτροφίες αριστείας μεταδιδακτορικών σπουδών GREECE– SIEMENSPROGRAM: “Υπολογιστική μελέτη δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων υλικών τεχνολογίας σε ατομικό επίπεδο” (2016-2017)
 • Ερευνητικά Προγράμματα Αριστείας ΙΚΥ/Siemens: Προσομοίωση των ελαστικών πεδίων τάσης-παραμόρφωσης τεχνολογικών κβαντικών νανοδομών (2015- 2017)
 • IKYDA 2014, IKY: Ανάπτυξη νέων βιοαποκοδομήσιμων νανοσύνθετων πολυμερών με βάση τον πολύ (ηλεκτρικό βουτυλεστέρα) (2014-2016)
 • BRIDGE – Unipress Πολωνία, Πολωνική Ακαδημία Επιστημών: Εξάλειψη δομικών σφαλμάτων σε στρώματα ημιαγωγών νιτριδίου (InGaN και InAlGaN) που χρησιμοποιούνται ως ενεργά στρώματα σε λέιζερ ημιαγωγών (2014-2016)
 • ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΙΙ, Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους: Νανονήματα Ημιαγωγών για Καινοτόμους Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις (2014-2015)
 • “Θαλής” EΠΕΑΕΚ, Γ. Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας: Νανοφωτονικές διατάξεις ημιαγωγών (2012-2015)
 • Πρόγραμμα LinkSCEEM-2, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος Capacities Research Infrastructure, INFRA-2010-1.2.3 Virtual Research Communities, Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Actions (CP-CSA) under grant agreement no RI- 261600: Modeling of Nitride based Semiconductor’s Interfaces (2012-2013)
 • Πρόγραμμα ΙΚΥΔΑ, Διαμόρφωση μαγνητικών χαρακτηριστικών σε πολυλειτουργικά μαγνητικά νανοσωματίδια με σκοπό την αξιοποίηση τους ως φορείς μαγνητικής υπερθερμίας και φαρμακευτικής αγωγής (2013-2014)
 • Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ: Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη Μετατροπών Φάσεων κατά την Υαλοποίηση και Ανακρυστάλλωση Υάλων Εγκιβωτισμού Τοξικών Κόννεων (2013)
 • “Θαλής” EΠΕΑΕΚ, Γ. Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας: Έξυπνα μαγνητικά νανοσωματίδια κατάλληλα ως αντιδραστήρια αντίθεσης στη μαγνητική απεικονιστική τομογραφία (2011-2015)
 • “Θαλής” EΠΕΑΕΚ: Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων (2012-2015)
 • “Θαλής” EΠΕΑΕΚ: Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων ΙΙΙ-V ημιαγωγών (2012-2015)
 • “Aρχιμήδης” EΠΕΑΕΚ: Mechanical and structural properties at the nanoscale of semiconducting films for opto- and microelectronic applications (NANOMECH) (2012-2015)
 • “Θαλής” EΠΕΑΕΚ: Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών (High Efficiency III-Nitride Semiconductor Photovoltaic Devices) (2012-2015)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Ουγγαρίας: “Κρυστάλλωση του άμορφου Πυριτίου επαγόμενη από την παρουσία Νικελίου”- “Nickel Metal Induced Crystallization of Αmorphous Silicon” (2012-2014)
 • Greek-Turkish Scientific Cooperation: Growth and Microstructural study of porous silicon solar cells in view of increasing their efficiency (2011-2013)
 • Research Training Networks, EU: Training Network on Functional Interfaces for Silicon Carbide (NetFISiC) (2011-2015)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας: Ετεροδομές / Νανοδομές III-V ημιαγωγών για καινοτόμες εφαρμογές ηλεκτρονικής και φωτονικής (III-V semiconductor heterostructures / nanostructures towards innovative electronic and photonic applications) (2011 – 2013)
 • “Hράκλειτος” ΕΠΕΑΕΚ: Διεπιφάνειες προηγμένων ημιαγωγών ΙΙΙ-Ν χωρίς πεδία πόλωσης (2010-2013)
 • ENIAC JU, EU: Large Area silicon carbide Substrates and heTeroepitaxial GaN for POWER device applications (LAST-POWER) (2010-2013)
 • ISΤ- Collaborative Project, EU: Κβαντικές τελείες ΙΙΙ-νιτριδίων ως μετατροπείς οπτικών σημάτων για χημικούς αισθητήρες (DOTSENSE) (2008-2011)
 • Research Training Networks, EU: Promoting and structuring a Multidisciplinary Academic-Industrial Network through the hetero-polytype growth, characterization and applications of 3C-SiC on hexagonal substrates (MANSiC) (2007-2010)
 • IDEAS/European Space Agency: Multi-functional thin film coatings based on Nano-structured metallic glasses and COmposites for SpAce applications (NACOSA) (2007-2009)
 • “Electron Crystallography”: funded by Nanomegas company, Brussels, Belgium (2006-2010)
 • Greek-French Scientific Cooperation: Study of the reduction mechanism regarding the structural defects of Cubic SiC (3C-SiC) through its crystal growth (2006-2008)
 • Πυθαγόρας” ΕΠΕΑΕΚ: Μορφογένεση της παραμόρφωσης και αυτο-οργάνωση των ατελειών της δομής στη μακρο/μεσο/μικροκλίμακα και νανοκλίμακα: Γεφυρώνοντας το φάσμα των κλιμάκων με εφαρμογές στη νανομηχανική και νανοτεχνολογία (2005 – 2007)
 • “Πυθαγόρας” ΕΠΕΑΕΚ: Ανάπτυξη και μελέτη υμενίων πυριτίου για την κατασκευή διατάξεων μικροηλεκτρονικής με υψηλή απόδοση σε μεγάλες επιφάνειες (2005 – 2007)
 • “Aρχιμήδης” ΕΠΕΑΕΚ: Τεχνολογική Διαχείριση Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων για την Παραγωγή Αδρανών Προϊόντων (2005 – 2007)
 • IST-ULTRAGAN: InAlN/(In)GaN Heterostructure Technology for Ultra-high Power Microwave Transistor (2005-2008)
 • Scientific and technological cooperation between RTD organizations in Greece and RTD organizations in USA-ΓΓΕΤ: Process-induced strain modification in strained silicon layers and influence on device performance (2005-2007)
 • ΥΠΕΠΘ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: Nanostructured metallic glasses for thermomechanical applications in hostile evnironments (2005-2007)
 • ΥΠΕΠΘ-ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: Μηχανική προσομοιωμένων συστημάτων τοξικών αποβλήτων (2005-2006)
 • Marie-Curie research Training Network (MCRTN) Proposal No 005583 “PARSEM”: Interfacial Phenomena at Atomic Resolution and Multiscale Properties of Novel III-V Semiconductors (2005-2008)
 • RTN Network: Σύνθεση και μαγνητικές ιδιότητες νανοσωματιδίων με δομή πυρήνα – φλοιού (2004-2008)
 • “Πυθαγόρας” ΕΠΕΑΕΚ: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες σύγχρονων III-V ετεροδομών-νανοδομών (2004-2007)
 • “Πυθαγόρας” ΕΠΕΑΕΚ: Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της μεθόδου ανάπτυξης στη δομή και τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητες επικαλύψεων Zn σε υποστρώματα σιδήρου (2003-2005)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Πολωνίας: Interfacial phenomena and defect properties of nanostructured materials modeled by Finite Element analysis and Molecular Dynamics (2004-2006)
 • ΠΕΝΕΔ 01ΕΔ481: Ημιαγωγικές οπτοηλεκτρονικές διατάξεις εκπομπής υπεριώδους φωτός (2003-2006)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας -Γ.Γ.Ε.Τ: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός αυτο-οργανωμένων δικτύων πόρων σε ετεροεπαφές InGaP/GaAs (2003- 2005)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας -Γ.Γ.Ε.Τ: III-V nanostructures/heterostructures grown on lattice mismatched substrates (2003-2005)
 • “Ηράκλειτος” ΕΠΕΑΕΚ: Συσχέτιση Δομής και Μαγνητισμού σε νέα μαγνητικά υλικά νανοδιαστάσεων (2003-2005)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας: Νέα μαγνητικά υλικά για μαγνητικούς αισθητήρες ακριβείας (2003-2005)
 • GSRT-Greek-Albania cooperation: The study of physical and chemical properties of silver coins of Illyrian King Monounios (the Kreshpan hoard) belonging the III rd century BC and their comparison with the some type coins of Kerkyra, Dyrrachion and Apollonia” (2003-2004)
 • ΕΠΕΑΕΚ 3.2.α: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Φυσική των Υλικών” (2001-2003)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Ρουμανίας: Σύνθετα βιοσυμβατά υλικά βασισμένα στον υδροξυαπατίτη (2001-2003)
 • “Ηράκλειτος” ΕΠΕΑΕΚ: Δομικές ιδιότητες υμενίων 3C-SiC ανεπτυγμένων σε υπόστρωμα Si (2002-2005)
 • European Commission-Research Training Networks: ThermoPhotoVoltaic cell based on GaSb (2001-2005)
 • European Commission-Promoting competitive and sustainable growth: Flash lamp supported deposition of 3C-SiC (2001-2004)
 • European Commission- Promoting competitive and sustainable growth : New cubic silicon carbide material for innovative semiconductor devices (2001- 2004)
 • RTN: Συσχετισμός δομής και μαγνητισμού σε νέα μαγνητικά υλικά νανοδιαστάσεων (2000-2004)
 • RTN: No HPRN-CT-1999-00040: Ανάλυση διεπιφανειών σε ατομικό επίπεδο και ιδιότητες προηγμένων υλικών (2000-2003)
 • ΕΠΕΑΕΚ 3.2.α: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Φυσική των Υλικών” (2000-2001)
 • ΠΕΝΕΔ 99ΕΔ 320: Φυσική και Τεχνολογία Τρανζίστορς Επίδρασης Πεδίου με Ετεροδομές GaN (2000-2001)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Αλβανίας – ΓΓΕΤ: Technological study of Illyrian terracottas of Aphrodite and related ceramics of Hellenistic period from Belesh, Albania (2000-2002)
 • ΕΠΕΑΕΚ 3.2.α: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Φυσική των Υλικών” (2000)
 • ΕΠΕΤ II, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: Εθνικό Κέντρο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας – Δίκτυο εργαστηρίων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (1999- 2001)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας ΙΙ (ΕΠΕΤ ΙΙ) 98ΒΙΑ-23: Διαχείριση μολυβδούχων στερεών αποβλήτων με σκοπό την ανάκτηση μολύβδου και την αδρανοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων ως υλικών κατασκευαστικών εφαρμογών (1999-2001)
 • Πρόγραμμα επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ Ε.Ι.Ε & C.N.R.S: Ωμικές επαφές GaN/Ti και GaN/TiN (1999-2000)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας: Μελέτη μεταλλικών επαφών σε ημιαγωγούς μεγάλου ενεργειακού χάσματος (1998-2000)
 • GSRT- Greek-Bulgarian cooperation: Materials for Room Temperature X and gamma rays detectors: The HgI2 – HgBr2 system (1998-1999)
 • ΕΠΕΑΕΚ 3.2.α: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών “Φυσική των Υλικών” (1998-1999)
 • Πρόγραμμα επιστημονικών ανταλλαγών μεταξύ Ε.Ι.Ε & C.N.R.S: Δομή και ιδιότητες των μεταλλικών επαφών με βάση το Τιτάνιο σε ημιαγωγούς ΙΙΙ-Ν (GaN) τύπου n. (1998)
 • NATO Collaborative Research Grant: New room temperature semiconductor detectors based on HgBr2-HgI2 system (1996-1998)
 • ΠΕΝΕΔ 94 ΕΔ1504: Παρασκευή προηγμένων υλικών από σκόνες σε σταθερές συνθήκες υψηλής πιέσεως και θερμοκρασίας (1996-1998)
 • HCM: Μαγνητικές Ιδιότητες και φαινόμενα μεταφοράς νέων μεσοσκοπιών μαγνητικών λεπτών και πολυστρωματικών υμενίων (1995-1998)
 • EΠET II: Αισθητήρες γιγαντιαίας μαγνητοαντίστασης για απεικόνιση μαγνητικού πεδίου (1995-1998)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας: Ανάπτυξη προηγμένων υλικών με μεταλλουργία κόνεως (1995) EEC CHRX-CT94-0467: Human Capital and Mobility: Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση των διεπιφανειών μεταξύ κρυστάλλων εξαγωνικής συμμετρίας (1994-1997)
 • ΠΕΝΕΔ: Μαγνητο-οπτικές μελέτες σε τεχνητώς διαμορφωμένες μαγνητικές υπερδομές (1994-1997)
 • Διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας: Δομή διεπιφανειών κρυσταλλιτών εξαγωνικής συμμετρίας (1994)
 • ΠΕΝΕΔ 1989: Πλαστική παραμόρφωση εξαγωνικών μετάλλων (1992-1994)
 • NATO Collaborative Research Grant: Chaotic electrical behavior and structural properties of TlAX2 and TlBX2 (1993-1995)
 • BRITE/EURAM: Μαγνητικά Πολυστρωματικά Υμένια: Βασικές και Τεχνολογικές απόψεις (1990-1994) ΠΕΝΕΔ 1987: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων μαγνητικών υλικών τεχνολογίας αιχμής (1990-1993)
 • International Scientific Exchange Program: Greece-Spain-Bilateral agreement: Crystal growth and charactarization of semiconductors for high sensitivity, wide band, room temperature detectors (1989-1993)
 • EEC Stimulation ST2J-0289-C: Σχέση μεταξύ των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της δομής των ενδοεπιφανειών στα πολυκρυσταλλικά υλικά (1987-1990)
Facebook
Twitter