Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο και 2ος όροφος ΣΘΕ

Φ. Κομνηνού
Καθηγήτρια
Διευθύντρια Εργαστηρίου
2310 998195
komnhnoy@auth.gr
N. Φράγκης
Καθηγητής
2310 998177
frangis@auth.gr
Θ. Κεχαγιάς
Καθηγητής
2310 998023
kehagias@auth.gr
Ε. Παυλίδου
Καθηγήτρια
2310 998147
elpavlid@auth.gr
Μ. Αγγελακέρης
Καθηγητής
2310 998172
agelaker@auth.gr
Γ. Δημητρακόπουλος
Καθηγητής
2310 998562
gdim@auth.gr
Χ. Λιούτας
Διατελέσαν Μέλος
2310 998206
lioutas@physics.auth.gr
Ι. Κιοσέογλου
Καθηγητής
2310 998312
sifisl@auth.gr
Ν. Βουρουτζής
Επίκουρος Καθηγητής
2310 998196
nikosv@auth.gr
Θ. Καρακώστας
Ομότιμος Καθηγητής
2310 998061
karakost@auth.g
I. Στοϊμένος
Ομότιμος Καθηγητής
2310 998191
stoimeno@auth.gr

 

Τεχνικό/Διοικητικό προσωπικό

Κ. Παντούση
Υπάλληλος Ε.Τ.Ε.Π.
2310 998146
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Ισόγειο ΣΘΕ
email: padousi@auth.gr
    

 

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο ΣΘΕ

Θ. Παυλούδης
2310 998011
tpavlo@auth.gr
Α. Γκανάτσιου
2310 994120
agkanats@physics.auth.gr
Ν. Μανιώτης
2310 990576
nimaniot@physics.auth.gr
Α. Μακρίδης
2310 990576
anmakrid@physics.auth.gr
Ε. Μυρόβαλη
2310 990576
emiroval@physics.auth.gr
Ν. Φλωρίνη
2310 998011
nflori@physics.auth.gr

 

Υποψήφιοι διδάκτορες

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο ΣΘΕ και ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ

Κ. Μπρέζα
2310 994120
abreza@physics.auth.gr
Π. Χατζοπούλου
2310 998011
pochatzo@physics.auth.gr
Σ. Κοζάκος
2310 994120
kozakos@auth.gr
Ι. Βασιλειάδης
2310 998011
isvasile@physics.auth.gr
Σ. Γιαρέμης
2310 998011
sgiaremi@physics.auth.gr

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Ισόγειο ΣΘΕ

Η. Οικονόμου
2310 998011
ioikonom@physics.auth.gr
A. Γκοτινάκος
2310 998011
agkotina@physics.auth.gr

 

Συνεργάτες

Γ. Βουρλιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ gvourlia@auth.gr
Π. Κάβουρας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ
kavouras@chemeng.ntua.gr
Γ. Καϊμακάμης
Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
gkaimaka@auth.gr
Ν. Πιστοφίδης
Διδάκτορας
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
npistofi@auth.gr
Δ. Σακελλάρη
Διδάκτορας
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
dsakel@physics.auth.gr
Κ. Συμεωνίδης
Διδάκτορας
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
ksime@physics.auth.gr
Δ. Χαλιαμπάλιας Διδάκτορας
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
pistoli@yahoo.com
Ι. Τσιαούσης
ΕΔΙΠ
Τμ. Φυσικής ΑΠΘ
tsiaous@auth.gr
I. Belabbas
Καθηγητής
Abderrahmane Mira University Bejaia, Algeria
imad.belabbas@univ-bejaia.dz
J. Smalc-Koziorowska
Επίκουρη Καθηγήτρια
Institute of High Pressure Physics
"Unipress" Polish Academy of Science Warsaw julita@unipress.waw.pl
Ε. Δημάκης
Group Leader
Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Dresden, Germany
e.dimakis@hzdr.de
Λ. Λυμπεράκης
Group Leader
Growth Modelling, Max Planck Institut für Eisenforschung Düsseldorf, Germany
lymperakis@mpie.de

 

Απόφοιτοι


Ε. Γιαννουλίδου
MSc

M. Δαβίτη
Διδάκτορας

Α. Δελημήτης
Διδάκτορας

Κ. Ζεϊμπέκης
MSc

Ζ. Θυμιανίδου
MSc

K. Καραμπέτη
MSc

Ε. Σαρηγιαννίδου
Διδάκτορας

Π. Πουλόπουλος
Αναπληρωτής
Καθηγητής Π.Π

Ε.Κουτεντάκη
MSc

Σ. Μουρδικούδης
Διδάκτορας

Β. Παπαϊωάννου
Διδάκτορας

Ε. Παπαϊωάννου
Jr. Prof. TU Kaiserslautern

Σ. Σουμελίδης
MSc

Ε. Τσιλίκα
Διδάκτορας

Στ. Φριλίγκος
Διδάκτορας

Α. Ανδρεάδου
Διδάκτορας

A. Μάντζαρη
Διδάκτορας

L. Sahonta
Διδάκτορας

A. Αmariei
Διδάκτορας

C. Boubeta-Martinez
Διδάκτορας

A.D. Crisan
Διδάκτορας

O. Crisan
Διδάκτορας

K. Gloystein
Υποψήφια Διδάκτορας

M. Marinova
Διδάκτορας

P. Szczeszek
Διδάκτορας

A. Vilalata-Clemente
Διδάκτορας

L. Trapaidze
Διδάκτορας

A. Bensely
Διδάκτορας

J. Smalc-Koziorowska
Διδάκτορας

Π. Κάβουρας
Διδάκτορας

K. Μπριντάκης
Διδάκτορας

S. Βαρίτης
Διδάκτορας

M.Φιλιππούση
Διδάκτορας

T. Κουκουλά
Διδάκτορας

M. Σουμελίδου
Διδάκτορας

Θ. Παυλούδης
Διδάκτορας

A. Γκανάτσιου
Διδάκτορας

E. Καλεσάκη
Διδάκτορας

K.Μπαζιώτη
Διδάκτορας

N. Chandran
Διδάκτορας

A. Λοτσάρη
Διδάκτορας

N. Karthi
Επιστημονικός Συνεργάτης

Προπτυχιακός
Φοιτητής
Πρακτική
Facebook
Twitter