Έρευνα

Πεδία Έρευνας

 • Επιστήμη Υλικών – Φυσική Στερεάς Κατάστασης
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης

 

Ερευνητική Εξειδίκευση

 • Δομικές, ηλεκτρονικές και μηχανικές ιδιότητες υλικών.
 • Διερεύνηση σε ατομική κλίμακα της μικροδομής και της σύνθεσης νανοϋλικών, νανοκρυστάλλων, λεπτών υμενίων, συστημάτων νανοδομών/ετεροδομών χαμηλών διαστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διεπιφανειακών και εκτεταμένων ατελειών δομής χρησιμοποιώντας αναλυτικές και ποσοτικές τεχνικές Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης σε συνδυασμό με ατομιστική μοντελοποίηση και η συσχέτιση τους με τις ηλεκτρονικές και τις φυσικές τους ιδιότητες.

 

Εξεταζόμενα Υλικά

 • Λεπτά υμένια και πολυστρωματικές νανοδομές III-V σύνθετων ημιαγωγών
 • 2D υλικά
 • Τοπολογικοί μονωτές
 • Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (Si) ηλιακών στοιχείων
 • Πολυστρωματικές δομές Si υπό μηχανική τάση/Si/SiGe
 • Μέταλλα κυβικής και εξαγωνικής συμμετρίας
 • Mεταλλικά κράματα
 • Λεπτά μεταλλικά υμένια
 • Μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια
 • Άμορφα μεταλλικά γυαλιά
 • Γυαλιά και υαλοκεραμικά ως προϊόντα υαλοποίησης και σταθεροποίησης βιομηχανικών αποβλήτων

Facebook
Twitter